EduTechSmart lanserar kurspaket med gamifierad utbildning för vård och omsorg

Umeå, 13 juni 2024 — All personal inom vård och omsorg rekommenderas uppdatera
sina mest essentiella vårdkunskaper årligen. Därför lanserar EduTechSmart Global AB
(“EduTechSmart”) nu sitt första interaktiva kurspaket betående av tre viktiga baskurser i
hjärt- och lungräddning (HLR), förflyttningar samt hygien. Kurserna stödjer i tal och text
över 30 olika språk och är speciellt utformade för personal inom assistans, hemtjänst,
äldreboenden och LSS-hem där behovet är stort och växande.

 

För vårdgivare blir det nu enkelt att planera och genomföra utbildningsinsatser med flera olika
kurser samtidigt och för personalen är de lättillgängliga på alla plattformar, dygnet runt.
EduTechSmarts nya format som innehåller AI och gamification gör att utbildningen blir både
effektivare och roligare än tidigare.

“Vi är oerhört stolta och glada över denna milstolpe att kunna erbjuda ett paket av viktiga kurser
inom vård- och omsorg.”, säger Delia Zadius, VD på EduTechSmart. Hon fortsätter: "Det här
kommer att underlätta enormt för vårdgivare att utbilda sin personal. Tillsammans kan vi
förhindra skador och rädda liv. Men vi nöjer oss inte här, fler kurser är på gång i vår
utbildningsportal”

Utbildningsbehovet inom vård- och omsorgssektorn är en av vår tids största utmaningar och här
tar EduTechSmart täten mot att bli en global aktör. Kurserna tas fram i nära samarbete med
verifierande experter och prenumererande kunder.

EduTechSmart har som mål att först expandera på den svenska marknaden innan man tar sikte
på internationella marknader.

pic2_HygieneCourse
Tags:
What do you think?

Related news