EduTechSmart säkrar tillväxtkapital på 9,3 miljoner SEK

[Umeå, 16 januari 2024] — EduTechSmart Global AB (“EduTechSmart”), ett svenskt företag som erbjuder Gamified Healthcare Education, har säkrat 9,3 miljoner SEK i tillväxtkapital.

EduTechSmart, som drivs av två framgångsrika entreprenörer inom vård och dataspel, Delia Zadius och Matti Larsson, är glada att kunna meddela att den första stora finansieringsrundan har slutförts med en finansiering på 9,3 miljoner SEK. Kapitaltillskottet kommer att ta företagets första kurser inom vård och omsorg ut på marknaden samtidigt som det säkrar utvecklingen av fler kurser under en tvåårsperiod och möjliggör arbete med en ny finansieringsrunda för ytterligare expansion av bolagets innovativa nya utbildningsformat.

Alla investerare är noga utvalda från sektorerna sjukvård, dataspel, AI och affärsutveckling för att kunna stödja företaget strategiskt i ett långsiktigt perspektiv.

“Vi är glada över att fira en viktig milstolpe som säkrar företagets tillväxt under de kommande åren”, säger Delia Zadius, VD, EduTechSmart. Hon fortsätter: ” Att anskaffa kapital är mycket utmanande i dagens miljö, men i vårt fall har vi varit priviligierade att kunna välja vilka investerare som följer med oss på denna resa.”

Samtidigt som den primära målmarknaden inledningsvis för EduTechSmart är Sverige, är dess första internationella investerare redan på plats.

“Regent Capital Ventures är glada över att ha investerat i EduTechSmart. Vi är övertygade om att  EduTechSmart-teamet skapar innovativa, världsledande digitala utbildningsprogram”, säger Kitty Harris – chef för affärsutveckling, Regent Capital Ventures Limited, baserat i London, Storbritannien.

————————————————————
För mer information vänligen kontakta:

Delia Zadius, VD
Telefon: +46 (0)73 40 00 345
E-post: delia@edutechsmart.com

Om EduTechSmart
EduTechSmart Global AB erbjuder gamifierad utbildning inom vård och omsorg. Företaget har utvecklat ett unikt utbildningsformat som kombinerar gamifierad scenariobaserad träning, karaktärsanimation, AI, video, bilder och röst med lokalisering till över 20 språk.
www.edutechsmart.com

Tags:
What do you think?

Related news